Siirry sisältöön
Ota yhteyttä

Henkilöstön yhteinen työpanos tekee onnistuneen laskutuksen 

Yrityksen kannattavuus rakentuu pala palalta jokaisen työntekijän, toimihenkilön ja johdon panoksesta. Asenteet ja teot (tai tekemättä jättämiset) muodostavat yritystoiminnan polun, joka ratkaisee sen, minne yritys on menossa.  

Koko henkilöstön työn tekemisen tavat vaikuttavat laskutuksen onnistumiseen ja ajantasaisuuteen. Organisaatiokulttuurista riippuen se on joko tiedossa tai pimennossa oleva asia. Toisinaan ongelman juurisyytä ei haluta sanoa ääneen, vaan tilanteesta koitetaan selviytyä muulla tavoin.  

Kaikilla yrityksillä on oma organisaatiokulttuuri. Se tarkoittaa mm. toimintatapoja, joita työntekijät tekevät joka päivä työpaikallaan, omalla työpisteellään. Yrityskulttuurilla siis mahdollistetaan tiedonkulku ja kommunikaatiotavat, kehitys, investoinnit ja hyvinvoiva henkilöstö. Yrityskulttuurilla luodaan myös menestys. 

 

Suurin osa henkilöstöstä on vaikutuksissa laskutukseen jollain tapaa

Joskus ongelmat laskutuksessa ja huonossa rahankierrossa ovatkin seurausta jostain muusta, kuin talousosaston huolimattomuudesta. 

 

Laskut  vain  lähetetään ja vastaanotetaan? 
Asia ei ole aina näin, kuten tässä artikkelissa kerrotaan. 

Myynti- ja ostolaskut saattavat kiertää monen osapuolen
 kautta ennen vastaanottajalle päätymistä ja laskun maksua. 

 

Onnistunut laskutus on kuin palapeli. Se koostuu pienistä palasista, johon jokainen yrityksessä voi vaikuttaa oikeinpäin asetetulla palasellaan.

 

 

Jos tuntikirjaamisessa on viivettä tai jopa virheitä, se vaikuttaa suoranaisesti myös laskutukseen. Jos virhe ei tule ilmi laskutusvaiheessa, se pääsee etenemään aina asiakkaalle asti.    

Kuvitellaan tilanne, jossa asentaja on käynyt työkeikalla, mutta ei toimita tuntikirjauksiaan, tai muuta laskutuksessa tarvittavaa aineistoa eteenpäin oman kiireensä vuoksi. 

Tällöin laskuttajalle ei välity tietoa asentajan työkeikasta, eikä talousosastolla osata vaatia tarvittavaa infoa tapahtumasta, kuin ehkä jälkikäteen. 

Suurissa yrityksissä asentajia on kymmeniä, tai jopa satoja.  

 

Mitä tapahtuu jos 20 asentajaa jättää kiireen vuoksi tuntikirjaamisen huomiselle (eli ensi viikolle), tai hän ei tee tuntikirjauksia kaikkine kuluineen lainkaan? 

 

Se tarkoittaa sitä, että yritykseltä jää saamatta 20:n asentajan työpanoksen myyntisaamiset ajallaan. 

 

 

Laskutus on koko yrityksen asia 

 

Mitkä asiat vaikuttavat positiivisesti kassankierron nopeuttamiseen, saatavien kotiutumiseen ja investointien mahdollistamiseen? Koko yrityksen henkilöstö työpanoksineen. 

 

Yritys pitää sisällään työntekijöitä, jotka vastaavat työstään omien ohjeistuksiensa, sääntöjensä ja työn arvojensa kautta.  

Joskus yrityksen taloudelliseen tilanteeseen liittyvät ongelmat tulevat toisaalta, mistä niiden ensin ajattelisi kumpuavan. 

Laskutusta ei hoideta vain talousosastolla, eikä kokoonpanoa hoideta vain tehtaan kokoonpano-osastolla. Molemmat osapuolet tarvitsevat toisiaan onnistuakseen työssään ja viedäkseen yritystä kohti parempaa tulosta. 

 

Laskutuksen onnistuminen ei ole vain yksin taloustiimin hoidettavissa. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa kassan kehitykseen omalla panoksellaan.

 

Kaksi eri työntekijää, molemmat ratkaisijoita laskutuksen onnistumisessa? 

Kahden työntekijän työpäivä samassa yrityksessä on erilainen, jos pohditaan asiaa esimerkiksi tuotannon työntekijän ja laskutusta hoitavan henkilön näkökulmasta. 

 

Uskoisitko, että tuotannon työntekijä vastaa oman 
työpanoksensa kautta myös esimerkiksi laskutuksen onnistumiseen? 

 

 

Tuotannon työntekijä vaikuttaa laskutuksen onnistumiseen esimerkiksi seuraavin keinoin: 

  • Pitämällä päivittäin tuntikirjanpitoa 
  • Pitämällä kirjaa työn valmistumisen eri vaiheista ja lopullisesta luovutuksesta asiakkaalle 
  • Huolehtimalla siitä, että kaikki tarvittava informaatio kulkee joko välillisesti tai suoraan laskuttajalle

  

Laskutuksen tai talousosaston työntekijä voi vaikuttaa tuotannon työntekijän työn onnistumiseen esimerkiksi näin: 

  • Informoimalla mitä tietoja ja milloin hän tarvitsee suorittaakseen laskutuksen reaaliajassa
  • Kirjaamalla laskut tilauksista tehokkaasti (eli aikataulullisesti mahdollisimman pian tilauksen jälkeen) 
  • Kontaktoimalla tuotanto-osastoa välittömästi reklamaation jälkeen ja ratkaisemaan asian hyvässä yhteistyössä viiveettä 

 

Yllä olevassa esimerkissä sivutaan Lehto Invoicingin tarjoamaa KOKONAISRATKAISUA yrityksille.  

 

Lehto Invoicing on Ratkaisuntekijä. Autamme yrityksesi kohti tehokkaampia prosesseja ja parempaa laskutusta! 

 

Katsoithan jo syksyn koulutusohjelmamme? 

 

Aiheeseen liittyvää luettavaa: 

https://www.kauppalehti.fi/kumppaniblogit/vieraskyna/suuria-tunteita-asiakkaan-kustannuksella/6ce8c512-ed33-58a8-b1f7-b1d16b4efd3a 

https://www.kauppalehti.fi/kumppaniblogit/vieraskyna/myyntisaatavien-hallinta-luottoa-vai-politiikkaa/a8d986d0-1c2a-542e-bc7c-6f5f5512162e 

 

Lehto Invoicing ja Asta Lehto: Ratkaisuntekijä yrityksenne kassan kehitykseen