Siirry sisältöön
Ota yhteyttä

Näin hinnoittelet tuotteesi ja palvelusi – OSA 2

Oikealla ja päivittyvällä hinnoittelulla siivität yrityksesi kannattavuuden kasvuun!

 

Jaamme hinnoittelu-aiheen kahteen julkaisuun sen laajuuden vuoksi. Artikkelimme hinnoittelusta voidaan todeta pintaraapaisuiksi: kyseessä on niin monitasoinen ala- ja tuotekohtaisesti eri tavoin säädelty aihe.

Edellisessä blogikirjoituksessamme kävimme hinnoittelua läpi yleisellä tasolla.

Tässä kirjoituksessa paljastamme, miten hinnoittelu vaikuttaa kannattavuuteen. Lisäksi kerromme hintojen ilmoittamiseen liittyvistä säädöksistä.

 

Tuotteesi hinta ei voi olla arvaus, eikä sitä välttämättä kannata kopioida suoraan kilpailijalta

Hinnoittelu ja tarjoamasi palvelun tai tuotteen hinta on ylivoimaisesti SUURIN katteeseen vaikuttava tekijä. Tätä ei voi korostaa liikaa – jos hinta on liian suuri tai liian pieni, kehno hinnoittelu näkyy joko asiakasmäärässäsi tai katteettomassa tuloksessa.

On selvää, ettei hinnoittelua voi välttämättä kopioida suoraan kilpailevalta yritykseltä. Vaikka viime postauksessamme kehotimmekin seuraamaan alasi yleistä hintatasoa, jokainen yritys laskee omien tuotteidensa ja palveluidensa hinnat. Hinnoittelussa kun otetaan huomioon aina kunkin yrityksen omat kustannukset ja ne ovat kaikilla yrityksillä erilaiset.

Kilpailijallasi hinnat ovat tietynlaiset, koska:

  • Hänen toimitilansa vuokra maksaa tietyn määrän kuukaudessa
  • Hänen puhelinoperaattorinsa laskuttaa tietyn määrän kuukaudessa
  • Hänen tuotteensa valmistuskustannukset maksavat tietyn määrän euroja kuukaudessa

 

 

Hinnaneroille saman tuotteen tai palvelun välillä on usein hyvä syy

 

 

Yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät

Yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat:

  • HINTA
  • KUSTANNUKSET (kiinteät ja muuttuvat)
  • MYYNTI (määrällisesti)

 

 

Siksi yksinkertainen kaava kannattavuuden laskemiselle on seuraava:

MYYNTITUOTOT

  • Muuttuvat kustannukset eli ”valmistuskustannukset”, riippuvainen myynnin määrästä (esim. tuotteiden valmistukseen käytettävät materiaalit)

– KATETUOTTO

  • Kiinteät kustannukset, ei riipu myyntimääristä (esim. vuokrat ja puhelinkulut)

= TULOS

 

 

Miten hinnoittelu vaikuttaa kannattavuuteen?

Hinta on ylivoimainen vaikuttaja yritystoimintasi kannattavuudessa – Tällä sivustolla on annettu esimerkki siitä, miten 1% hinnannousu vaikuttaa katteeseen.

Voit hakea verkosta useita maksuttomia yrityksen kannattavuuteen ja hinnoitteluun auttavia ohjeita ja kaavoja.

Tiesitko, että jos päätät hakea starttirahaa, tulevan yritystoimintasi talouden suunnitelmallinen laskenta tulee olla osoitettu? Suosittelemme seuraamaan liiketoimintasuunnitelman liitteeksi laadittua kannattavuuslaskelman toteutumista etenkin ensimmäisten vuosien aikana. Seuraa erityisesti sitä, kuinka suunniteltu hinnoittelu toteutui käytännössä, ja onko hinnoittelumallissa jotain, mitä voisit kehittää, jotta pääsisit lähemmäs tavoittelemaasi liikevaihtoa?

Esimerkiksi Uusyrityskeskuksen laskelmapohjilla selvität kannattavuuslaskelman hyvään alkuun. 

 

Hintojen ilmoittamiseen liittyvät säädökset: Pitääkö hintojen olla esillä?

B2B-myynnissä eli yritysten välisessä kaupassa hinnat ilmoitetaan viimeistään tarjouksessa. Voit esittää tarjouksen esimerkiksi puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla tai suullisesti henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä. Suulliseen tarjoukseen ja sopimukseen liittyy useita riskejä, ja siksi suosittelemmekin laatimaan sopimukset kirjallisesti; teet sitten B2C tai B2B- kauppaa.

Olemme laatineet aloittavan yrittäjän oppaan etenkin aloittavan yksinyrittäjän tueksi. Elokuusta 2021 lähtien julkaisemme yksi aiheosio kerrallaan oppaan aloittavalle yksinyrittäjälle myös Youtube-videoina, jossa käsittelemme aiheita hieman laajemmin. Kannattaa siis tilata Youtube-kanavamme!

 

Hintojen ilmoittamiseen ja näkyvillä olemiseen kuluttajakaupassa ei ole yksiselitteistä vastausta. Velvollisuus ilmoittaa hinnat riippuu esimerkiksi siitä, onko myymäsi hyödyke tuote vai palvelu.

Palveluiden hinnat:

Palveluita koskeva hinnasto on pidettävä esillä liikehuoneistossa ja verkkosivustoilla, joilla harjoitetaan kaupankäyntiä. Hinnaston pitää olla kuluttajan helposti havaittavissa ja näkyä mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolelta.

Jos palveluita tarjotaan tai suoritetaan muualla kuin liikehuoneistossa tai verkkosivustolla, hinnasto on esitettävä pyydettäessä. Hinnaston esittämisvelvollisuus koskee palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa tarkoitettuja palveluja ja rahoituspalveluja.” (www.kkv.fi)

 

Tuotteiden hinnat:

” Tavaroiden myynti- ja yksikköhinta tulee ilmoittaa vähittäismyyntipaikassa ja sen välittömässä yhteydessä sijaitsevassa näyteikkunassa sekä verkkokaupassa” (www.kkv.fi)

 

Hintojen ilmoittamisen säädöksistä voit lukea lisää Kuluttaja-asiamiehen linjauksesta.

 

Katsoitko jo palveluistamme kertovan videon? Löydät sen etusivultamme.

 

 

Hinnan ilmoittaminen: tunteina, kappaleina vai paketteina?

Viime kirjoituksessamme kerroimme, että hinnat tulisi tarkistaa puolen vuoden tai vähintään vuoden välein.

Hintojen päivittämistahti on riippuvainen alastasi, joillakin aloilla ei välttämättä pystytä pitämään lainkaan tiettyjä hinnastoja tai hintoja, vaan tarjoukset lasketaan aina tapauskohtaisesti kyselyn tullen.

 

Tilastokeskus kertoo, että esimerkiksi maanrakennusalan kustannukset nousivat kesäkuussa 2021 8,2%  vuoden takaisesta. Nämä kustannukset eivät voi jäädä yrittäjän maksettavaksi, vaan niiden tulee näkyä myös asiakkaalle lähetettävässä tarjouksessa.

 

Hintoja on mahdollista ilmoittaa hinnastoissa tai tarjouksissa myytävän palvelun tai tuotteen mukaan joko kappaleina, määrinä, tunteina tai pakettihintoina.

Varsinkin palvelualalla toimivat yritykset ilmoittavat hinnat usein paketoituina summina.

Tässä ilmoittamistavassa täytyy olla tarkka siitä, että kaikki työhön käytetyt tunnit tulevat laskutettua.

Pakettihinnan tulisi kattaa myös mahdolliset yllättävät kulut tai ylimääräiset työtunnit: oletko varautunut pakettihinnassa näihin seikkoihin?

 

Huom: Yhteistyötä helpottaa, kun kerrot hintojen seuraavan tarkistamisajankohdan hyvissä ajoin, esimerkiksi sopimusvaiheessa.

 

Asta Lehto: Apusi hinnoittelussa ja taloushallinnossa

 

Lehto Invoicing näkyy ja kuuluu myös muiden blogeissa: Luitko jo meistä kertovan Markkinointimaestron blogikirjoituksen?

 

Tehdään yrityksesi laskutuksesta parempaa! Ota yhteyttä!

 

Lehto Invoicing – kohti parempaa laskutusta